Institutions for Accupational Retirement Provision (IORP II)

Op 13 januari 2019 is de herziene richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision, kortweg IORP II, via nationale wetgeving in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn geldt voor alle Europese instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, IBPV genoemd (in Nederland de pensioenfondsen). Naast kwalitatieve vereisten ten aanzien van eigen vermogen, solvabiliteit en beleggingen en eisen over informatievoorziening richting pensioengerechtigde, is er met name een uitgebreid stelsel van vereisten voor het interne controlesysteem en andere onderdelen van het governance systeem. Hierin staan eisen voor het bestuur, beloningsbeleid en het uitbestedingsbeleid, maar ook richtlijnen voor de drie sleutelfuncties Risicobeheer, de Interne Audit Functie en het Actuariaat.

Eisen Risicobeheer Functie

IORP II schrijft voor dat een pensioenfonds moet voorzien in een Risicobeheer Functie, op een wijze die in verhouding staat tot de omvang en complexiteit van de werkzaamheden. Aan deze Risicobeheer Functie worden eisen gesteld ten aanzien van kwalificaties, kennis en ervaring, reputatie en integriteit (art. 22 lid 1).

Artikel 25 lid 1:3 stelt dat de Risicobeheer Functie moet zorgdragen voor een doeltreffend risicobeheersysteem, dat goed geïntegreerd is in de organisatiestructuur en de besluitvormingsprocessen. De Risicobeheer Functie heeft een brede scope. Alle relevante en materiële processen van het pensioenfonds, vallen binnen deze scope.

Daarnaast heeft DNB uitgebreide geschiktheidseisen geformuleerd.

Invulling van een goede Risicobeheer Functie zal voor veel pensioenfondsen een behoorlijke uitdaging zijn. Bij de pensioenfondsen, is er niet altijd een onafhankelijke risicomanager beschikbaar, die beschikt over de benodigde expertise.

Uitbesteding Risicobeheer Functie onder IORP II

Gelukkig biedt de wetgeving ruimte voor een volledige of gedeeltelijke uitbesteding van de Risicobeheer Functie.

Als specialist op het gebied van Risicobeheer kan RiskPeople uw Risicobeheer Functie op de vereiste onafhankelijke wijze invullen. Wij hebben hier ruime ervaring mee bij andere pensioenfondsen.

Uitbesteding aan RiskPeople biedt u de volgende voordelen:

 • Gedegen kennis van en ervaring met de Risicomanagementfunctie bij pensioenfondsen
 • Hoge kwaliteit, die voldoet aan wettelijke en DNB eisen
 • Snel up to speed door beschikbare basis-documentatie zoals een integraal risicomanagementbeleid, jaarplan risicomanagement en risicoregister
 • Kostenefficiënte aanpak tegen scherpe tarieven
 • Specifieke expertise van pensioenfondsen (zoals IT, uitbesteding en integriteit)
 • Toegevoegde waarde door overzichtelijke rapportages inclusief pragmatische aanbevelingen
 • Ervaring met de toezichthouder DNB

RiskPeople praat graag met u verder over de mogelijkheden, U kunt hiervoor contact opnemen met Marc van Heese, partner bij RiskPeople (06-52073162,  marc@arcpeople.nl) of Hans Sieraad, associate pensioenfondsen (06-51389261, hans@arcpeople.nl).

 • Hans Sieraad
  Hans Sieraad Associate

  06-51389261

 • Marc van Heese
  Marc van Heese Partner

  06-52073162