Own Risk Solvency Assessment

Verzekeringsbedrijven zijn sinds januari 2016 met de inwerkingtreding van Solvency II verplicht jaarlijks een ORSA op te stellen. Door de verschillende bronnen en expertise gebieden die voor deze rapportage worden geraadpleegd (financiële, actuariële, strategic en operational risk) zijn dit vaak lastige trajecten. RiskPeople heeft bij verschillende klanten dergelijke trajecten geleid en daar expertise en coördinatie ingebracht.

Meer weten? Neem contact op met Marc van Heese (06-52073162 of maec@arcpeople.nl).

  • Marc van Heese
    Marc van Heese Partner

    06-52073162