Het Risk management Traineeship

Bij het RiskPeople Traineeship ontwikkelen getalenteerde trainees zich in korte tijd tot professionele risicomanagers.

De trainees van RiskPeople hebben een academische vooropleiding en kunnen beschikken over enige jaren werkervaring. De selectieprocedure van RiskPeople is streng. Daarbij draait het met name om specifieke risicomanagement competenties, zoals analytische vaardigheden, presentatietechnieken, het voeren van een goed vraaggesprek en het omgaan met weerstand. Voor de toetsing van deze competenties neemt RiskPeople een zelf ontwikkeld assessment af.

Na de selectie van een trainee, doorloopt hij of zij om te beginnen de Basisopleiding Auditing & Risicomanagement, van 10 aaneengesloten dagen. In de maanden daarop komt de trainee een dag per maand terug bij RiskPeople, voor verdere bijscholing. Ook worden zij tijdens die maanden intensief vakinhoudelijk begeleid en bezoeken zij een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling.

U zult zien dat de trainee zich snel tot een volwaardig teamlid ontwikkelt. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om de trainee een permanent verblijf binnen uw team aan te bieden. Zodoende kunt u:

  1. Tijdens zes maanden gebruik maken van de capaciteiten van een gemotiveerde en ambitieuze Junior Riskmanager.
  2. U kunt in die periode aftasten of de trainee een waardevolle en blijvende aanvulling is op uw team.

Benadert u ons gerust, want wij vertellen u graag meer over ons Traineeship.